P.E. ASSESSORS - Psicologia i Esport

 

 

 

 

Àrees d'intervenció

Esportistes: Són els protagonistes de l’acció. A partir d’un anàlisi inicial, es planteja quina és la demanda de l'esportista i es pacten els aspectes a treballar.

Àrbitres: Els grans oblidats en la majoria de disciplines. La seva funció requereix una part d’entrenament i seguiment psicològic que s’ha d’abordar.

Entrenadors: Part imprescindible de l'equip. Per a ells també hi ha un ventall de formació i orientació en aspectes de direcció d’equips.

Centres educatius: Cada cop són més els centres que promouen el vincle entre esport i educació. Per a ells també hi ha projectes a desenvolupar a través de la psicologia esportiva.

Família: És el nucli més involucrat en el desenvolupament de l’esportista, especialment del jove. Entenem que les famílies poden requerir atenció individualitzada .

Disminució: En el camp esportiu són un col·lectiu cada cop més present. En aquest cas la intervenció que proposem s'adapta a les seves necessitats.

 

 

P.E. ASSESSORS. Psicologia i esport | contacte@psicoesport.net